Πρόσκληση Τελετής Αποφοίτησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων «Ακαδημίας Λογοτεχνίας Κέφαλος»

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | 18:00 μ.μ.

Μέσω ZOOM

Ζωντανή μετάδοση στη Σελίδα Facebook:

Εκδόσεις Κέφαλος - Λογοτεχνικό Περιοδικό Κέφαλος